Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Karol Żurawski

Rozdziały w monografiach i podręcznikach

 1. Jan Burek, Karol Żurawski, Marcin Płodzień, Piotr Żurek – „Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego”, monografia pod redakcją Pawła Twardowskiego – „Obróbka skrawaniem: interakcja – proces – obrabiarka”, Poznań 12.09.2013, s. 11 – 18,
 2. Jan Burek, Piotr Żurek, Marcin Płodzień, Karol Żurawski – „Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opróżnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym”, monografia pod redakcją Pawła Twardowskiego – „Obróbka skrawaniem: interakcja – proces – obrabiarka”, Poznań 12.09.2013, s. 19 – 23
 3. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych”, monografia pod redakcją Mirosława Pajora – „Obróbka skrawaniem: synergia nauki z przemysłem", Międzyzdroje – Szczecin 2014, s. 265 – 272,
 4. Jan Burek, Piotr Żurek, Marcin Płodzień, Jacek Misuira, Karol Żurawski – „Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym”, monografia pod redakcją Mirosława Pajora – „Obróbka skrawaniem: synergia nauki z przemysłem", Międzyzdroje – Szczecin 2014, s. 273 – 279,
 5. Karol Żurawski – „Komputerowe wspomaganie wytwarzania wirników silników lotniczych z wykorzystaniem systemu SIEMENS NX”, monografia pod redakcją Leszka Skoczylasa – „Wybrane zagadnienia z zakresu budowy maszyn cz. 2", Rzeszów 2014, s. 119 – 130,
 6. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Analiza składowych siły skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V”, monografia pod redakcją Edwarda Miko – „Obróbka skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii, Sandomierz – Kielce 2015, s. 37 – 45,
 7. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Jacek Misiura – „Dokładność kształtowa powierzchni złożonej po procesach symultanicznego 5-osiowego frezowania punktowego oraz obwodowego”, monografia pod redakcją Edwarda Miko – „Obróbka skrawaniem: Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii, Sandomierz – Kielce 2015, s. 682 – 691,
 8. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ kąta pochylenia frezu na dokładność kształtową powierzchni prostokreślnych”, monografia pod redakcją Jana Burka – „Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, Rzeszów 2016, s. 657-662,
 9. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Chropowatość powierzchni złożonych po obróbce frezem baryłkowym oraz kulistym”, monografia pod redakcją Jana Burka – „Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, Rzeszów 2016, s. 759-764,
 10. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Wpływ kąta pochylenia na chropowatość powierzchni złożonych po obróbce frezem kulistym”, monografia pod redakcją Jana Burka – „Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, Rzeszów 2016, s. 765-770,
 11. Jan Burek, Łukasz Żyłka, Piotr Żurek, Karol Żurawski, Marcin Sałata – „Badania symulacyjne warstwy skrawanej frezem baryłkowym”, monografia pod redakcją Jana Burka – „Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, Rzeszów 2017, s. 231-238,
 12. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Marcin Sałata – „Badania symulacyjne strefy styku w pięcioosiowej obróbce powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym”, monografia pod redakcją Jana Burka – „Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, Rzeszów 2017, s. 223-230,
 13. Jan Burek, Marcin Sałata, Marcin Żółkoś, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ typu ściernicy i kąta pochylenia spirali na kształt rowka wiórowego i siłę szlifowania”, monografia pod redakcją Jana Burka – „Obróbka ścierna – Badania i rozwój", Rzeszów 2017, s. 85-93,
 14. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym, monografia pod redakcją Anny Zawady-Tomkiewicz – „Obróbka skrawaniem – Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0”, Koszalin 2018, s.149-156,
 15. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki frezem baryłkowym”, monografia pod redakcją Anny Zawady-Tomkiewicz – „Obróbka skrawaniem – Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0”, Koszalin 2018, s. 157-164.

Artykuły w czasopismach ogólnokrajowych

 1. Jan Burek, Karol Żurawski, Marcin Płodzień, Piotr Żurek – „Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego”, Mechanik 08/09.2013,
 2. Jan Burek, Piotr Żurek, Marcin Płodzień, Karol Żurawski – „Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opróżnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym”, Mechanik 08/09.2013,
 3. Jan Burek, Marcin Płodzień, Paweł Turek, Michał Gdula, Karol Żurawski – „Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX”, Mechanik 02.2014,
 4. Jan Burek, Michał Gdula, Marcin Płodzień, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Pozycjonowanie narzędzi w obróbce pięcioosiowej z wykorzystaniem systemu CAM HyperMILL”, Mechanik 02.2014,
 5. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych”, Mechanik 08/09.2014,
 6. Jan Burek, Piotr Żurek, Marcin Płodzień, Jacek Misuira, Karol Żurawski – „Wpływ strategii obróbki na dokładność kształtową przy pięcioosiowym frezowaniu elementów cienkościennych frezem kulistym”, Mechanik 08/09.2014,
 7. Jan Burek, Karol Żurawski, Marcin Płodzień, Jacek Misiura, Piotr Żurek – „Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo kształtową powierzchni prostokreślnych”, Mechanik 02.2015, s. 147/44,
 8. Jan Burek, Piotr Żurek, Michał Gdula, Jacek Misiura, Karol Żurawski – „Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych”, Mechanik 02.2015, s. 147/45,
 9. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Analiza składowych siły skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V”, Mechanik 08-09.2015, s. 720/37-45,
 10. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Jacek Misiura – „Dokładność kształtowa powierzchni złożonej po procesach symultanicznego 5-osiowego frezowania punktowego oraz obwodowego”, Mechanik 08-09.2015, s. 730/682-691,
 11. Jan Burek, Piotr Żurek, Paweł Sułkowicz, Karol Żurawski – „Programowanie procesu 5-osiowej symultanicznej obróbki frezem baryłkowym w programie HyperMILL”, Mechanik 05-06.2016, s. 470-471,
 12. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ kąta pochylenia frezu na dokładność kształtową powierzchni prostokreślnych”, Mechanik 10.2016, s. 1471-1473,
 13. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Porównanie chropowatości powierzchni złożonych po obróbce frezem baryłkowym oraz kulistym”, Mechanik 10.2016, s. 1476-1477,
 14. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Wpływ kąta pochylenia na chropowatość powierzchni złożonych po obróbce frezem kulistym”, Mechanik 10.2016, s. 1478-1479,
 15. Jan Burek, Piotr Żurek, Michał Gdula, Karol Żurawski, Marcin Sałata – „Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX”, Mechanik 01.2017, s.44-45,
 16. Jan Burek, Łukasz Żyłka, Piotr Żurek, Karol Żurawski, Marcin Sałata – „Badania symulacyjne warstwy skrawanej frezem baryłkowym”, Mechanik 08-09.2017, s.714-716,
 17. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Marcin Sałata – „Badania symulacyjne strefy styku w pięcioosiowej obróbce powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym”, Mechanik 08-09.2017, s.718-720,
 18. Jan Burek, Marcin Sałata, Marcin Żółkoś, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ typu ściernicy i kąta pochylenia spirali na kształt rowka wiórowego i siłę szlifowania”, Mechanik 08-09.2017, s.772-774,
 19. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym, Mechanik 10.2018, s.886-888,
 20. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki frezem baryłkowym”, Mechanik 10.2018, s.901-903.

Referaty/komunikaty/plakaty na konferencjach krajowych

 1. Jan Burek, Karol Żurawski, Marcin Płodzień, Piotr Żurek – „Analiza strategii symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchnią boczną frezu stożkowego”, VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Mierzęcin 12.09.2013, referat,
 2. Jan Burek, Piotr Żurek, Marcin Płodzień, Karol Żurawski – „Badanie wpływu kątów pochylenia, wyprzedzenia oraz opróżnienia narzędzia na chropowatość powierzchni podczas frezowania pięcioosiowego stopów aluminium frezem kulistym”, VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Mierzęcin 12.09.2013, plakat,
 3. Karol Żurawski – „Wytwarzanie wirników silników lotniczych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM”, I Podkarpacka Konferencja Naukowa Doktorantów Rzeszów, 07.09.2013, referat,
 4. Jan Burek, Michał Gdula, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Marcin Płodzień – „Pozycjonowanie narzędzi w obróbce 5-osiowej z wykorzystaniem systemu CAM HyperMILL”, Salon Technologii CAx 2013 - Targi EUROTOOL®, Kraków 17.10.2013, referat i plakat,
 5. Jan Burek, Marcin Płodzień, Paweł Turek, Michał Gdula, Karol Żurawski – „Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX”, Salon Technologii CAx 2013 - Targi EUROTOOL, Kraków 17.10.2013, plakat,
 6. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo-kształtową powierzchni prostokreślnych”, VIII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Szczecin - Międzyzdroje 18.09.2014, plakat,
 7. Jan Burek, Karol Żurawski, Marcin Płodzień, Jacek Misiura, Piotr Żurek – „Badania technologiczne wpływu kąta prowadzenia frezu na dokładność wymiarowo kształtową powierzchni prostokreślnych”, Międzynarodowy Kongres CAxInnovation - 19. Międzynarodowe Targi EUROTOOL®, Kraków 16.10.2014, referat i plakat,
 8. Jan Burek, Piotr Żurek, Michał Gdula, Jacek Misiura, Karol Żurawski – „Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych”, Międzynarodowy Kongres CAxInnovation - 19. Międzynarodowe Targi EUROTOOL®, Kraków 16.10.2014, plakat,
 9. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Analiza składowych siły skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V”, IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Sandomierz – Kielce 2015, 24.09.2015, plakat,
 10. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Jacek Misiura – „Dokładność kształtowa powierzchni złożonej po procesach symultanicznego 5-osiowego frezowania punktowego oraz obwodowego”, IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Sandomierz – Kielce 2015, 24.09.2015, plakat,
 11. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Wpływ kąta pochylenia frezu na dokładność kształtową powierzchni prostokreślnych”, X Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Rzeszów – Łańcut 2016, 5.09.2016, plakat,
 12. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Porównanie chropowatości powierzchni złożonych po obróbce frezem baryłkowym oraz kulistym”, X Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Rzeszów – Łańcut 2016, 5.09.2016, plakat,
 13. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Wpływ kąta pochylenia na chropowatość powierzchni złożonych po obróbce frezem kulistym”, X Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Rzeszów – Łańcut 2016, 5.09.2016, plakat,
 14. Jan Burek, Piotr Żurek, Michał Gdula, Karol Żurawski, Marcin Sałata – „Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX”, XIV Forum Inżynierkie ProCAx, Pruszków 23.09.2016, plakat,
 15. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek, Marcin Sałata – „Badania symulacyjne strefy styku w pięcioosiowej obróbce powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym”, XI Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Rzeszów – Łańcut 2017, 13.09.2017, referat,
 16. Jan Burek, Karol Żurawski, Piotr Żurek – „Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki powierzchni prostokreślnych frezem stożkowym, XII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Koszalin – Dźwirzyno 2018, 13.09.2018, plakat,
 17. Jan Burek, Piotr Żurek, Karol Żurawski – „Badania symulacyjne siły skrawania w procesie obróbki frezem baryłkowym”, XII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Koszalin – Dźwirzyno 2018, 13.09.2018, plakat.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję