Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Karol Żurawski

1. Projekt systemowy: „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne”

Trener modułu CAD systemu NX 8.0

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji 1610 nauczycieli, instruktorów oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty województwa podkarpackiego do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne to projekt systemowy realizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

projekt_pcen.png

2. Projekt: "Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców"

Trener modułu CAD systemu NX 8.5

Projekt na ma na celu wsparcie branży lotniczej woj. podkarpackiego, stanowiącej pierwszą inteligentną specjalizację regionu, poprzez zaoferowanie firmom lotniczym możliwości bezpłatnego udziału pracowników w specjalistycznych szkoleniach technicznych. W celu zintensyfikowania transferu wiedzy, szkolenia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni wyższych zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. Dostępne w ramach projektu wsparcie szkoleniowe adresowane jest do przedsiębiorstw z przemysłu lotniczej oraz ich poddostawców. W ramach projektu stworzonych zostanie 500 miejsc szkoleniowych, w pięciu tematach: CAD, CAM, CAE, CNC oraz metrologii technicznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego

projekt_innpuls.jpg

3. Projekt: "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA"

Trener modułu CAD systemu NX 8.5

Cel projektu:

Zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży lotniczej z wojedztwa podkarpackiego poprzez objęcie minimum 20 przedsiębiorstw i ich 560 pracowników wsparciem szkoleniowym z zakresu technik CAD/CAM/CAE/CNC/MT związanym z realizowanymi procesami rozwojowymi ukierunkowanymi na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. (4 edycje) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

projekt_rarr.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję